Ons Team...

...................................................................................
'Mogen wij ons even voorstellen?'
v.l.n.r.boven : Tessa, Andrea
v.l.n.r. onder : Evelyne, Simone en Judith

...................................................................................


Wij vormen samen het team van kinderdagverblijf 't Hummelhûûske.

Ons team bestaat uit vijf vaste pedagogisch medewerksters en één vaste oproepkracht. Ieder heeft haar eigen vaste werkdagen. Wij vinden het belangrijk dat uw hummeltje zich snel vertrouwd voelt en daardoor op zijn/haar gemak is, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Ook hechten wij veel waarde aan structuur en persoonlijk contact met ouders. Wij vinden betrokkenheid van beide kanten belangrijk. We communiceren niet alleen via het "hummelboekje", maar juist dagelijks. Bij het brengen en ophalen van de kinderen maken wij graag tijd voor een warme overdracht.


...................................................................................


Bent u nieuwsgierig geworden naar kinderdagverblijf 't Hummelhûûske? 

Bel dan 077-3825542 voor een afspraak om een kijkje te komen nemen.

Hopelijk tot ziens!


Namens het gehele team:

Simone, Tessa, Evelyne, Andrea en Judith.


Stichting Kinderdagverblijf 't Hummelhûûske
Heggeroosstraat 53
5925 BL Blerick
team@hummelhuuske.nl