In praktijk

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en ouders zich zo snel mogelijk thuis voelen in kinderdagverblijf 't Hummelhûûske. Door een veilige, vertrouwde basis aan te bieden, vaste pedagogisch medewerkers op de groep, een vast dagprogramma, voelen kinderen en ouders zich snel op hun gemak in kinderdagverblijf 't Hummelhûûske. Ieder kind krijgt een mentor (vaste pedagogisch medewerker) toegewezen. De mentor zal het kind onder haar hoede nemen, gedurende de hele periode van opvang. Deze pedagogisch medewerker zal ook in belangrijke mate het contact met de ouders verzorgen.

Groepsopvang houdt in: sociale contacten, omgang met groepsgenootjes, kinderen de mogelijkheid bieden om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

In een stimulerende speel- en leefomgeving worden, bovenop het vaste programma, uitdagende activiteiten rondom diverse thema's aangeboden. Seizoenen en de belangrijkste feesten in een jaar, lopen als een rode draad door de thema's heen. Daarnaast worden er ook familieactiviteiten georganiseerd. Een gezellige activiteit waarbij de ouders en broertjes en zusjes ook van harte welkom zijn. Zoals bijvoorbeeld; speeltuinbezoek, picknick, carnavalsbal. 

 ...................................................................................

...................................................................................

Gewenning van de baby

Een goede afstemming met het thuisritme is voor het kind van groot belang. Daarnaast is lichamelijk contact voor de baby, thuis en op het kinderdagverblijf, zeer belangrijk. De pedagogisch medewerkers verzorgen de allerkleinsten en stimuleren de kinderen in hun ontdekkingsreis.

Wij bieden het kind rust en regelmaat en een goede continuïteit in de verzorging.

Naar boven

Gewenning

...................................................................................

Gewenning peuters/kleuters

Door middel van een zogenaamde 'wen'-ochtend/middag, bouwen wij de opvang langzaam op. De eerste dagen wordt er extra aandacht geschonken aan het kind. In deze periode geven we het kind de tijd en ruimte om op zijn/haar eigen manier kennis te maken met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. 

Ruimte, regels en gewoonten, zullen door het kind worden opgenomen. Zo vindt het kind zijn/haar eigen plekje in de groep.

Naar boven

Gewenning

...................................................................................

Gewenning ouders

Zodra er sprake is van plaatsing van het kind, worden de ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek. Hierin wordt uitgebreid over het ritme en eventuele bijzonderheden van het kind gesproken. Met al deze gegevens wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan. Wij hanteren hiervoor de privacywetgeving.

Na drie maanden volgt een evaluatiegesprek over de ‘wen’-periode. Vervolgens vinden er ontwikkelingsgesprekken (10-minutengesprekken) plaats: met 2 jaar, 3 jaar en een eindgesprek met 3 jaar en 11 maanden. 

Wij vinden het erg belangrijk dat er alle tijd en ruimte is voor oudercontacten tijdens de dagelijkse breng- en ophaalmomenten.

Naar boven

Gewenning

...................................................................................

De samenstelling van de groep

Wij bieden opvang aan één verticale groep. Deze groep biedt opvang aan maximaal 12 kinderen, in de leeftijd van 0-4 jaar.

Naar boven

Groepssamenstelling

...................................................................................

Wat neemt een hummeltje mee?

Reserve kleding; slaapzak; indien nodig een knuffel en/of een speen; pyjama; slofjes; fles. Wij maken u erop attent dat het belangrijk is dat u overal de naam van uw kind noteert.

Naar boven

Meenemen

...................................................................................

't Hummelhûûske verstrekt

Alle verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld: luiers; billendoekjes; zalf. Met betrekking tot de voeding zie het hoofdstuk; smakelijk eten.

Naar boven

Verschonen

...................................................................................

Sssssst...'t hummeltje gaat slapen 

In 't Hummelhûûske hebben we drie slaapkamers, baby's en peuters slapen apart. Voor de baby's stemmen we de rust- en slaaptijden af op de thuissituatie. De peuters die nog slaapbehoefte hebben gaan om ongeveer 12:30 uur naar bed.

Ook voor de oudere kinderen die niet meer naar bed gaan proberen wij een rustmoment in te bouwen. Bijvoorbeeld samen een boekje lezen, puzzelen, rustige werkjes aan tafel, etc.

Ieder kind heeft zijn 'eigen' bedje. Op dagdelen dat hij/zij er niet is, wordt het bedje gedeeld met een ander kind. In verband met de veiligheid gebruiken wij geen dekbedjes maar dekentjes voor kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen tot 2 jaar slapen in een slaapzak. Baby's slapen in rugligging. Indien een baby in de buikligging slaapt, dienen ouders hiervoor een formulier te ondertekenen.

Heeft uw kind thuis een knuffel en/of een speen die voor het kind vertrouwd is, geef deze dan mee. Muziekdoosjes en/of een mobiel zijn in het Hummelhûûske aanwezig. Ieder kind dient van thuis een slaapzak mee te brengen. Het spreekt voor zich dat wij het beddengoed regelmatig verschonen en hoofddoekjes iedere dag.

Naar boven

Welterusten   

...................................................................................

Smakelijk eten!!!

Door 't Hummelhûûske worden de volgende producten verstrekt: flesvoeding, fruit, tussendoortjes (crackers, koekjes, etc.), broodmaaltijd, melk/yoghurt, limonadesiroop. Wij zorgen voor een zo gezond en gevarieerd mogelijk aanbod. Dieetvoeding dient van thuis meegenomen te worden, evenals het groentehapje voor kinderen tot 1 jaar.

Op het kinderdagverblijf wordt geen snoep/zoetigheid (suikers en kleurstoffen) verstrekt. Dit om rekening te houden met alle wensen en eventuele allergieën. Dit geldt ook voor traktaties met verjaardagen. Hartige hapjes mogen wel, zoals bijvoorbeeld: kaas, worst, chips, popcorn en dergelijke. Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Voor ideeën of suggesties kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Het samen eten en drinken is een gezellig en sociaal gebeuren. Het vindt plaats in de huiselijke sfeer. We gaan gezamenlijk aan tafel en zingen een liedje om elkaar smakelijk eten te wensen. De pedagogisch medewerkers eten gezamenlijk met de kinderen aan tafel. Dit om de huiselijke sfeer te bevorderen.

Mag uw kind om bepaalde redenen iets niet eten of drinken, maak dit dan kenbaar aan de pedagogisch medewerkers.

Naar boven

Smakelijk

...................................................................................

Uw hummeltje ziek?

Het kan zijn dat wanneer een kind het kinderdagverblijf gaat bezoeken het wat vaker ziek wordt. Het komt immers met veel andere kindjes in contact, waardoor een ziekte sneller kan worden overgebracht. Zieke kinderen kunnen niet deelnemen aan de dagopvang. Een ziek kind vraagt immers om extra aandacht en deze verdient het kind ook. In combinatie met de zorg voor de andere kinderen in de groep is het verzorgen van een ziek kind een extra belasting voor de pedagogisch medewerkers en daarom niet mogelijk.

Wij hanteren voor ons ziektebeleid de regels die vastgesteld zijn door de GGD. Daarnaast is het voor ons van belang op de hoogte te zijn van de vaccinaties van uw kind.

Bij de volgende genoemde besmettelijke ziekten mag uw kind niet het kinderdagverblijf bezoeken:

 • waterdunne diarree
 • hepatitis A: kinderen met hepatitis A kunnen tot een week na het begin van het geel worden niet naar het kinderdagverblijf komen; 
 • krentenbaard: kinderen met krentenbaard kunnen alleen worden toegelaten als de zweertjes zijn ingedroogd;
 • koortslip
 • rode hond: kinderen mogen tot vijf dagen na het begin van de klachten niet naar het kinderdagverblijf komen (Dit i.v.m. het besmettingsgevaar van vrouwen die zwanger zijn en geen antistoffen tegen rode hond hebben);
 • koorts: kinderen met (hoge) koorts; 
 • hoofdluis: indien dit nog niet is behandeld; 
 • waterpokken: als de meeste blaasjes nog niet zijn ingedroogd. 

Algemene stelregel van 't Hummelhûûske: indien een pedagogisch medewerker constateert dat uw kind om wat voor reden dan ook een zieke indruk maakt, dan neemt zij contact met u op en wordt u verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Zorg daarom ook altijd dat u een telefoonnummer achter laat waar u te bereiken bent, of een ander 'noodnummer'.

In geval van calamiteiten is ons kinderdagverblijf aangesloten bij huisartsenpraktijk "Medisch Centrum Alberick" Alberickstraat 193, 5922 BR, Venlo-Blerick. Telefoon: 077-3828182.
Uiteraard wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld en indien mogelijk kunt u zelf met het kind naar uw eigen huisarts gaan.

Naar boven

Ziek

...................................................................................

Het gebruik van medicijnen

Als een kind tijdens de opvang medicijnen nodig heeft (tijdelijk of dagelijks), dan dienen ouders hiervoor een 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' volledig in te vullen en te onderteken.

De eindverantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft bij de ouders. Pedagogisch medewerkers mogen geen medische en/of verpleegkundige handelingen verrichten.

Naar boven

Medicijnen   Medicijnen

...................................................................................

Een dag in het Hummelhûûske

07:45 uur - 09:00 uur

 • Ontvangst van de ouders en kinderen.
 • Oudercontacten en uitwisselen van bijzonderheden. 
 • Vrij spel voor de kinderen.
 • Rustige tafelwerkjes

09:15 - 09.30 uur

 • De kinderen gaan in de kring voor een kringactiviteit.
 • Voorlezen, kringgesprekje, liedje zingen, enz.
 • Daarna gaan we aan tafel om fruit te eten en limonade te drinken.

10:00 uur

 • WC- en verschoonronde.

10:30 uur - 11:30 uur

 • Activiteiten binnen en buiten. 
 • Creatieve activiteiten en/of vrij spel.

11:30 uur

 • Wc- en verschoonronde. De kinderen worden klaargemaakt voor het middagdutje.
 • De kinderen en pedagogisch medewerkers gaan met z'n allen aan tafel. We zingen het smakelijk eten lied en gaan boterhammen eten en melk drinken.

12:30 uur

 • WC- en verschoonronde. 
 • De kinderen worden naar bed gebracht.

12:45 uur

 • Ontvangst van de ouders en kinderen voor de middag. 
 • Oudercontacten en uitwisselen van bijzonderheden.

13:00 uur

 • De kinderen die opblijven gaan rustig spelen in de groep.

14:00 uur

 • Drinkrondje voor de opblijvertjes.

14:30 uur - 15.00 uur

 • De eerste kindjes komen uit bed. 
 • Wc- en verschoonronde.
 • Activiteiten; expressief of creatief
 • Vrij spel

15:30 uur

 • De kinderen en pedagogisch medewerkers gaan met z'n allen aan tafel, zingen liedjes, lezen een boekje of er wordt gezellig verteld in de kring. We eten yoghurt/koekje/cracker en drinken limonade.

16:00 uur

 • WC- en verschoonronde.

16:15 uur

 • Binnen- of buitenactiviteiten of vrij spel.

17:00 - 17:45 uur

 • Afhalen van de kinderen.
 • Oudercontacten en uitwisselen van bijzonderheden.

17:45 uur

 • Dag hummel, tot de volgende keer!

Naar boven

Eten