Aanmelden

...................................................................................

Hoe meldt u uw hummel aan?
Al tijdens de zwangerschap kunt u uw kind aanmelden bij het Hummelhûûske. U vult een Aanmeldingsformulier in en leest de Algemene Voorwaarden door. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en ontvangt 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum bericht over eventuele plaatsing. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Uiterlijk een maand voor de plaatsingsdatum wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en hun ouders/verzorgers zich zo snel mogelijk thuisvoelen in het Hummelhûûske. U krijgt een 'vaste' pedagogisch medewerker toegewezen. Deze pedagogisch medewerker zal u en uw kind gedurende de opvangperiode zoveel mogelijk begeleiden. Zij verzorgt ook de intake, de observatiegesprekken en voorziet u van alle informatie.  

Plaatsingsbeleid: de plaatsing is afhankelijk van het al dan niet bestaan van een wachtlijst. Rekening houdende met de gewenste dagdelen gaat de plaatsing op volgorde van aanmelding. Broertjes en zusjes hebben (indien mogelijk) voorrang op de bestaande wachtlijst.

...................................................................................

Afspraak maken?

Stuur een bericht of bel ons op: 077-3825542 voor een afspraak om een kijkje te komen nemen.

Aanmelden